Spoločenské tance a pohybová príprava pre deti

Neváhajte a prihláste Vaše dieťa na celoročný krúžok spoločenského tanca

Pozývame chlapcov a dievčatá vo veku 5 až 10 rokov na celoročný krúžok spoločenských tancov a pohybovej prípravy do jedného z najväčších klubov tanečného športu na Slovensku.

Novú detskú skupinu budeme otvárať od februára 2020. Prvý tréning bude 4.2. od 17:35 - 18:35 a potom následne každý utorok v rovnakom čase až do konca školského roka. Prihlasovanie trvá do začatia krúžku.

Lekcie budú prebiehať pod vedením kvalifikovaných lektorov. Vaše deti sa naučia štandardné aj latinsko-americké tance ako Waltz, Tango, Quickstep, Chacha, Rumba, Jive či Polka... a ďalšie.

Cena krúžku je 30€ na 2 mesiace (8 týždňov). 

Ak sa Vaše deti radi hýbu a hľadáte pre ne zmysluplnú voľnočasovú aktivitu, prihláste ich k nám! Tešia sa na nich nielen lektori, ale aj skvelý kolektív!

Prihláška na celoročný krúžok spoločenského tanca pre deti

Dieťa:
Vek:
Zákonný zástupca:
Telefón:
E-mail:
Poznámka: